catalàcastellanoenglish
Inici > VNG Aparcaments > Retirada de vehicles

Retirada de vehicles

El servei de Grua Municipal

La disciplina vial, entesa com el compliment de les normes de circulació i d'estacionament de la ciutat, és un element fonamental per a millorar la fluïdesa del tràfic.
L'Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, a través del Àrea de Seguretat i Mobilitat, s'encarrega de promoure i fomentar l'educació vial entre tots els ciutadans.
Totes aquestes accions es complementen amb l'actuació de la Policia Municipal i del Servei de Grua Municipal que gestiona VNG Aparcaments.

L'actuació de la Grua Municipal se centra en:

- Requeriments específics, com resposta a la sol·licitud dels ciutadans o de la pròpia autoritat municipal.
- Actuacions a requeriment de la Policia Local, que es porten a terme sobre vehicles mal aparcats o que entorpeixen la circulació.
- Dissuasió: amb la mera presència itinerant de les grues cessa la infracció en la via pública.
- Millora del paisatge urbà, amb la retirada de vehicles abandonats en les places i carrers, al mateix temps que s'alliberen les places d'aparcament ocupades per aquests.
- Altres serveis, com actuacions referides a trasllats entre dipòsits, moviments de vehicles per obres, celebracions, vehicles robats...

Dipòsits municipals

L'Ajuntament de Vilanova i La Geltrú disposa de 2 dipòsits de vehicles.

Tràmits administratius i recollida de vehicles:
Policia Local i Unitat de Recaptació de la Policia Local
Adreça: C/ Pare Garí, 72
Telèfon: 092 / 93 810 66 66
Fax: 93 815 78 23
E-mail: policia@vilanova.cat
Horari: de dilluns a divendres les 24 hores

Recuperació dels vehicles

La retirada del vehicle del dipòsit només podrà fer-la el titular o persona autoritzada previ pagament, o constitució de garantia, de l'import de la despesa liquidada, sense perjudici del dret d'interposició de recurs.

Despeses de la retirada

Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada i trasllat del vehicle i la seva estada en el Dipòsit municipal correran a càrrec del seu titular.

Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM
Carrer Havana, 20 baixos • 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37 • info@vng-aparcaments.cat