Cita prèvia

Aquí pots reservar cita
amb VNG-APARCAMENTSEl seu temps és molt important per a nosaltres, abans de realitzar una cita concertada, consulti la nostra pàgina de preguntes freqüents, o bé verifiqui que la seva consulta no tingui a veure amb algunes de les que li proposem aquí.

Adreça de les nostres oficinesOficina central (C/ de la Havana, 20)
08800, Vilanova i la Geltrú, BarcelonaCharlie Rivel (Pl. Charlie Rivel, s/n)
08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Sobre quin tema és la teva consulta?La meva consulta és sobre una multa

No atenem consultes referents a multes.
Qualsevol consulta relacionada amb multes, haurà de fer-la directament amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, seguint aquest enllaç.
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

La meva consulta és sobre la Zona Blava

Quines condicions s’han de complir per obtenir la targeta de tarifa reduïda?

El distintiu de resident el reben totes les persones titulars dels vehicles que paguen l’impost de circulació a Vilanova i la Geltrú i estan al corrent de pagament dels deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 

Quina documentació cal aportar?

Abans de demanar cita prèvia per a obtenir la targeta de tarifa reduïda per a la zona blava, has de reunir la següent documentació:

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica del vehicle

(En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)

Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.

 

Documentació que cal aportar:

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona).(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).
Abans de demanar cita prèvia, consulta les preguntes freqüents Continua tenint dubtes o ja té la documentació? Demani cita concertada aqui

La meva consulta és sobre la Zona Verda Ribes Roges

Quines condicions s’han de complir per obtenir la targeta de Zona Verda Ribes Roges?

Residents zona verda Ribes Roges:

 

 • Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat econòmica degudament regularitzada a la zona descrita a continuació.
 • Que el vehicle sigui de titularitat pròpia.

 

Zona residents Ribes Roges: la darrera zona delimitada com a zona verda de Ribes Roges, el Passeig de Ribes Roges, la Plaça d’Adarró, la Rambla Lluís Companys, el carrer de la Boia, el carrer de l’Any dels Negats, el carrer de Pere Jacas, el carrer Meridional, la Plaça Josep Tarradellas, el Passeig del Carme, la Rambla de Joan Baptista Pirelli, la Plaça Mediterrània, la Plaça dels Boleranys, carrer de les Barques i carrer de Ferrer i Vidal.

 

Quina documentació cal aportar?

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer.

 

 1. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.
  Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle

 

(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona).

(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

 

 1. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. Documentació que cal aportar:
 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer.

 

(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la persona conductora habitual o primera conductora del vehicle).

 

 • No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament.
Abans de demanar cita prèvia, consulta les preguntes freqüents Continua tenint dubtes o ja té la documentació? Demani cita concertada aqui

La meva consulta és sobre la Zona Verda Barri de Mar

Residents zona verda Barri de Mar:

 

 • Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat econòmica degudament regularitzada a la zona descrita a continuació.
 • Que el vehicle sigui de titularitat pròpia.

 

Zona residents Barri de Mar: Rambla la Pau de vies en avall números imparells, carrer Magdalena Miró de vies en avall, carrer Llibertat de vies en avall, carrer Conxita Solé, carrer Immaculada Concepció, carrer del Gas, carrer Àncora, carrer de les Balears, carrer de Pere Riudor, carrer Carlets, carrer Canàries, carrer Boters, Passeig Marítim, carrer Fassína, carrer Martí Torrents, carrer Sínia de les Vaques, carrer Eugeni D’ors, Pujada del Far de St. Cristòfol, carrer dels Tres Llàmpec.

 

Quina documentació cal aportar?

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer.

 

 1. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle

(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona).

(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

 

 1. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.
  Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer.

(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la persona conductora habitual o primera conductora del vehicle).

 

 • No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament.
Abans de demanar cita prèvia, consulta les preguntes freqüents Continua tenint dubtes o ja té la documentació? Demani cita concertada aqui

La meva consulta no és sobre cap d'aquests temes

Revisi les preguntes freqüents, i si segueix sense resoldre el problema, demani una cita en alguna de les nostres oficines.

Abans de demanar cita prèvia, consulta les preguntes freqüents Continua tenint dubtes? Demani cita concertada aqui
 • CITA CONCERTADA

 • + Info