Instruccions de pagament

MÀQUINA CIUDAD XXI

 

 

Treu tíquet

Paga amb monedes
1) Selecciona tarifa (botó F5).

2) Introdueix les monedes.

3) Confirma (botó cercle verd).

Paga amb targeta
1) Selecciona tarifa (botó F5).

2) Insereix la targeta.

3) Selecciona temps (botons +/-)

4) Confirma (botó cercle verd).

Anul·la denúncia

Paga amb monedes

1) Prem (botó F5) fins a “anul·lació denuncia”.

2) Introdueix la matricula i confirma (botó cercle verd).

3) Insereix l’import que marca la pantalla.

4) Confirma (botó cercle verd) per imprimir el justificant.

Paga amb targeta

1) Prem (botó F5) fins “anul·lació denúncia” i insereix la targeta.

2) Introdueix la matrícula i confirma (botó cercle verd).

3) Prem (botó +) per validar l’import.

4) Confirma (botó cercle verd) per imprimir el justificant.

Compra Bonus de dies

Paga amb monedes

1) Selecciona el bonus amb (botó F5).

2) Introdueix la matrícula i confirma (botó verd).

3) Introdueix les monedes i confirma (botó verd).

Paga amb targetes

1) Selecciona el bonus amb (botó F5).

2) Introdueix la targeta.

3) Introdueix la matrícula i confirma (botó verd).

4) Selecciona amb (botó +) i confirma (botó verd).

MÀQUINA TEMPO

 

 

Treu tíquet

Paga amb monedes

1) Selecciona tarifa (botó blau) i confirma (boto verd).

2) Introdueix matrícula i confirma (boto verd).

3) Introdueix les monedes i confirma (boto verd).

Paga amb val comercial:

1) Introdueïx el val i confirma (boto verd).

Paga amb targeta

1) Selecciona tarifa (botó blau) i confirma (boto verd).

2) Introdueix matrícula i confirma (boto verd).

3) Insereix la targeta o (botó F4) i segueix les instruccions.

4) Selecciona temps (botó +/-) i confirma (boto verd).

Anul·la denúncia

Paga amb monedes

1) Prem (botó blau) i confirma (botó verd).

2) Introdueix la matrícula i confirma (botó verd).

3) Si t’equivoques prem (botó groc) per esborrar.

4) Introdueix l’import exacte que apareix a la pantalla.

Paga amb targeta

1) Prem (botó blau) i confirma (botó verd).

2) Introdueix la matrícula i confirma (botó verd).

3) Si t’equivoques prem (botó groc) per esborrar.

4) Prem (botó F4) i confirma (botó verd).

5) Introdueix la tarjeta o apropa-la al lector.