Tarifes

Tarifes

 

Tarifa Aparcaments Charlie Rivel, Casernes i Peixateria

COTXES I FURGONETES

Rotació: 0,0430 €/minut

Estança màxima: 9,50 €/dia

 

ABONAMENTS TEMPORALS

Mensual – 67,00 € al mes

Nits (de 20h a 10h) – 50,00 € al mes**

Diürn (de 8h a 16h de dilluns a divendres) – 40,00 € al mes***

**Només vàlid als aparcaments Charlie Rivel i Casernes.

***Només vàlid als aparcaments Casernes i Peixateria.

 

ABONAMENTS PER HORES

 

MOTOS

Abonament mensual – 39,00 € al mes

 

BICICLETES*

Dia: 0,50 €
Mensual: 5,15 €
Trimestral: 10,30 €
Anual: 31,00 €

*Només vàlid a l’aparcament Charlie Rivel.

Tarifes zones blaves i zones verdes

 

Informació vehicles elèctrics

TARIFA ZONA BLAVA (Centre, Pl. Tetuán)

Tarifes

0,45€ 18 minuts (mínim)
1,85€ 1 hora
3,70€ 2 hores
5,65€ 3 hores (màxim)

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA BLAVA (CAP de Sant Joan)

Tarifes

0,45€ 18 minuts (mínim)
1,85€ 1 hora
3,70€ 2 hores
5,65€ 3 hores (màxim)

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA BLAVA (Sant Cristòfol, Eixample de Mar, Pg. Marítim)

Tarifes
0,50€ 18 minuts (mínim)
1,85€ 1 hora
3,70€ 2 hores
5,65€ 3 hores
6,35€ 5 hores
6,80€ 7 hores
7,30€ 9 hores (màxim)

 

Tarifa reduïda: Pels titulars de vehicles que paguen el IVTM a Vilanova i la Geltrú i que estan al corrent de les seves obligacions fiscals.

 

Tarifa reduïda:
0,50€ 1 hora (mínim)
0,70€ 2 hores
1,00€ 3 hores
1,60€ 5 hores
2,20€ 7 hores
3,10€ 9 hores (màxim)
41,00€ Mensual

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA BLAVA - DISSUASÒRIA (Solar Jutjats, Hospital i Ronda Europa)

Tarifes
0,40€ 1 hora (mínim)
0,55€ 2 hores
0,75€ 3 hores
1,15€ 5 hores
1,55€ 7 hores
2,15€ 9 hores

 

Gratuït per a residents

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA BLAVA (Solar Av. Cubelles)

Tarifes
Normal:
1,05€ 1 hora (mínim)
2,05€ 2 hores
3,10€ 3 hores
5,15€ 5 hores
6,75€ 7 hores
7,30€ 9 hores

 

Tarifa reduïda: Pels titulars de vehicles que paguen el IVTM a Vilanova i la Geltrú i que estan al corrent de les seves obligacions fiscals.

 

Tarifa reduïda:
0,50€ 1 hora (mínim)
0,70€ 2 hores
1,00€ 3 hores
1,60€ 5 hores
2,20€ 7 hores
3,10€ 9 hores

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA BLAVA (Prat de Vilanova)

Tarifes
0,50€ 18 minuts (mínim)
1,85€ 1 hora
3,70€ 2 hores
5,65€ 3 hores
6,35€ 5 hores
6,80€ 7 hores
7,30€ 9 hores (màxim)

 

Tarifa reduïda: Pels titulars de vehicles que paguen el IVTM a Vilanova i la Geltrú i que estan al corrent de les seves obligacions fiscals.

 

Tarifa reduïda:
0,50€ 1 hora (mínim)
0,70€ 2 hores
1,00€ 3 hores
1,60€ 5 hores
2,20€ 7 hores
3,10€ 9 hores (màxim)
41,00€ Mensual

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA BLAVA (Mercat de Mar)

Tarifes
0,45€ 18 minuts (mínim)
1,85€ 1 hora
3,70€ 2 hores
5,65€ 3 hores (màxim)

 

No hi ha tarifa reduïda.

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA VERDA (Ribes Roges)

Tarifes
Tarifa residents: gratuït i preferent pels veïns del barri de Ribes Roges.

 

Requisits Targeta acreditativa Zona Verda

 

Tarifa Residents VNG:
0,50€ 1 hora (mínim)
0,70€ 2 hores
1,00€ 3 hores
1,60€ 5 hores
2,20€ 7 hores
3,15€ 9 hores
Bonus (nomès via APP)
13,00€ 3 dies
21,00€ 7 dies
31,00€ 15 dies
41,00€ 30 dies

 

Tarifa No Residents:
0,85€ 18 minuts (mínim)
3,70€ 1 hora
6,90€ 2 hores
9,45€ 3 hores
10,45€ 5 hores
11,05€ 7 hores
11,50€ 9 hores
Bonus (nomès via APP)
17,00€ 3 dies
27,00€ 7 dies
37,00€ 15 dies
47,00€ 30 dies

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €
TARIFA ZONA VERDA (Barri de Mar)

Tarifes
Gratuït i exclusiu pels veïns del barri de Mar.

 

Requisits Targeta acreditativa Zona Verda

TARIFA ZONA VERDA (Prat de Vilanova)

Tarifes
Tarifa residents: gratuït i preferent pels veïns del Prat de Vilanova.

 

Requisits Targeta acreditativa Zona Verda

 

Tarifa Residents VNG:
0,50€ 1 hora (mínim)
0,70€ 2 hores
1,00€ 3 hores
1,60€ 5 hores
2,20€ 7 hores
3,15€ 9 hores
Bonus (nomès via APP)
13,00€ 3 dies
21,00€ 7 dies
31,00€ 15 dies
41,00€ 30 dies

 

Tarifa No Residents:
0,85€ 18 minuts (mínim)
3,70€ 1 hora
6,90€ 2 hores
9,45€ 3 hores
10,45€ 5 hores
11,05€ 7 hores
11,50€ 9 hores
Bonus (nomès via APP)
17,00€ 3 dies
27,00€ 7 dies
37,00€ 15 dies
47,00€ 30 dies

 

Anul·lacions:

 • Anul·lació de denúncia per sobrepassar el temps del tiquet: 10,00 €
 • Anul·lació de denúncia per estacionar sense tiquet: 10,00 €