Targetes zones blaves i verdes

Targeta adhessiva amb l’identificatiu del vostre vehicle, com a persona beneficiària de la tarifa reduïda de la zona blava. Aquesta nova targeta és bianual, i per tant serà vigent des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021.

 

El distintiu de resident el reben totes les persones titulars dels vehicles que paguen l’impost de circulació a Vilanova i la Geltrú i que estan al corrent del pagament dels deutes amb l’Ajuntament de la ciutat. En cas que no us arribi o que vulgueu aclarir dubtes o informació addicional, podeu contactar amb info@vng-aparcaments.cat o bé adreçar-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, plaça de la Vila, 8.

 

La targeta amb la tarifa reduïda permet:

Zones centre de la vila:

– Aparcar gratuïtament a les zones blaves del centre de la vila entre les 9.00 i les 9.30h i entre les 20.00 i les 20.30h.

 

Zones de la façana marítima

– Gaudir d’una tarifa reduïda a la façana marítima (passeig de Ribes Roges, passeig del Carme, passeig Marítim, dic de Ponent, pujada del Far de Sant Cristòfol i carrers d’Eugeni d’Ors, dels Tres Llampecs, de Pere Jacas i de l’Any dels Negats) i a l’àrea verda de Ribes Roges

 

Aparcaments dissuasoris

– Aparcar gratuïtament als aparcaments dissuasoris de zona blava dels Jutjats i de l’Hospital de Sant Antoni, situats a la ronda Ibèrica, s/n, i al carrer de la Masia d’en Cabanyes, s/n, respectivament.

– Gaudir d’una tarifa reduïda a l’aparcament dissuasori de l’avinguda de Cubelles

Comú a totes les zones:

– Tenir aquesta targeta (acreditació) us dóna dret a adquirir una targeta d’aparcament a preu bonificat per aparcar a tota la façana marítima.

– Adquirir una targeta moneder amb un cost de 10€, amb saldo per valor de 16€ a totes les zones blaves.

 

 

En relació amb les àrees verdes tant de Ribes Roges com del barri de Mar, per gaudir dels beneficis de ser resident a cadascun dels barris és necessari disposar de la targeta que us identifica com a tal.

 

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació sobre l’àrea verda, restem a la vostra disposició a través de l’adreça electrònica info@vng-aparcaments.cat o bé podeu adreçar-vos a:

 

 • Oficina de VNG Aparcaments, carrer de l’Havana, 20, bxs, de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 14.00 h.
 • Aparcament Charlie Rivel, plaça de Charlie Rivel, s/n, de dilluns a divendres laborables de 17 a 20 h.

TARGETA ZONA BLAVA

Quina documentació cal aportar?

 

VEHICLES DE PARTICULARS 

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.

 

VEHICLES D’EMPRESA
(vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant).

 

 • CIF.
 • Permís de circulació.

 

SI NO ETS TITULAR DEL VEHICLE

 • Permís de circulació.
 • Fotocopia DNI titular.
 • Autorització del titular del vehicle.
 • DNI persona qui recull la targeta.

TARGETA ZONA BLAVA

Quin és el teu carrer?

Adjuntar documentació.

Només formats pdf o jpg.
Mida màx. 2Mb / fitxer.
Màx. 6 fitxers.

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

Targeta adhessiva amb la identificació del vostre vehicle com a beneficiari de l’Àrea Verda Preferent de Ribes Roges. Aquesta targeta és bianual i vigent fins al 15 de setembre de 2021.

 

Aquest distintiu de resident permet estacionar gratuïtament el vehicle que s’identifica per la matrícula a tota la zona d’Àrea Verda Preferent de Ribes Roges, a la rambla de Joan Baptista Pirelli i carrer de la Boia, sigui quin sigui el temps d’estacionament.

 

Cal que col·loqueu l’adhesiu que se us ha lliurat a l’interior del parabrisa del cotxe, situat a la part inferior de la dreta. D’aquesta manera la matrícula serà visible des de l’exterior i facilitarà les tasques de control. Al dors de la targeta trobareu les instruccions d’utilització.

 

El calendari i horari d’aplicació de l’àrea verda de Ribes Roges serà el següent:

 • de l’1 de maig al 15 de juny: caps de setmana i festius de 9 a 14 i de 16 a 20 h
 • del 16 de juny al 15 de setembre: tots els dies de 9 a 14 i de 16 a 21 h
 • resta de l’any: aparcament lliure i gratuït

 

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació sobre l’àrea verda, restem a la vostra disposició a través de l’adreça electrònica info@vng-aparcaments.cat o bé podeu adreçar-vos a:

 • Oficina de VNG Aparcaments, carrer de l’Havana, 20, bxs, de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 14.00 h.
 • Aparcament Charlie Rivel, plaça de Charlie Rivel, s/n, de dilluns a divendres laborables de 17 a 20 h.

TARGETA ZONA VERDA RIBES ROGES

Quina documentació cal aportar?

 

VEHICLES DE PARTICULARS 

 

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Original o copia del contracte de leasing, rènting o lloguer del vehicle.
 • Original o copia de l’escriptura de compravenda en cas de ser propietari.
 • Original o copia del contracte de lloguer i padró en el cas que sigui llogater.

 

VEHICLES D’EMPRESA
(vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant).

 

 • NIF.
 • DNI, passaport o NIE del conductor habitual del vehicle.
 • Permís de circulació.
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle (en cas de constar l’empresa, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on indiqui el nom del conductor habitual. Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

 

És indispensable no tenir cap deute pendent amb l’ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, tant de l’empresa com de la persona sol·licitant.

 

VEHICLES EN RÈGIM DE RÈNTING, LEASING O LLOGUER ESTABLE (més de 3 mesos) a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.

 

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer.

 

És indispensable no tenir cap deute pendent amb l’ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat.

 

SI NO ETS TITULAR DEL VEHICLE

 

 • Documentació anteriorment descrita.
 • Fotocopia DNI titular o CIF en cas d’empresa.
 • Autorització del titular del vehicle.
 • DNI persona qui recull la targeta.

TARGETA ZONA VERDA RIBES ROGES

Quin és el teu carrer?

Adjuntar documentació.

Només formats pdf o jpg.
Mida màx. 2Mb / fitxer.
Màx. 6 fitxers.

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

Targeta adhessiva amb la identificació per al vostre vehicle com a beneficiari resident del barri de Mar, i que us autoritza a estacionar a l’àrea verda del barri. Aquesta nova targeta és bianual i vigent fins al 15 de setembre de 2021.

 

Aquest distintiu de resident permet estacionar gratuïtament el vehicle que s’identifica per la matrícula a tota l’àrea verda exclusiva del barri de Mar sigui quin sigui el temps d’estacionament.

 

Cal que col·loqueu l’adhesiu que se us ha lliurat a l’interior del parabrisa del cotxe, situat a la part inferior de la dreta. D’aquesta manera la matrícula serà visible des de l’exterior i facilitarà les tasques de control. Al dors de la targeta trobareu les instruccions d’utilització.

 

El calendari i horari d’aplicació de l’àrea verda exclusiva del barri de Mar serà el següent:

 • de l’1 de maig al 15 de juny, caps de setmana i festius de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
 • del 16 de juny al 15 de setembre, tots els dies de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
 • resta de l’any, aparcament lliure i gratuït

 

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació sobre l’àrea verda exclusiva, restem a la vostra disposició a través de l’adreça electrònica info@vng-aparcaments.cat o bé podeu adreçar-vos a:

 • Oficina de VNG Aparcaments, carrer de l’Havana, 20, bxs, de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 14.00 h.
 • Aparcament Charlie Rivel, plaça de Charlie Rivel, s/n, de dilluns a divendres laborables de 17 a 20 h.

TARGETA ZONA VERDA BARRI DE MAR

Quina documentació cal aportar?

 

VEHICLES DE PARTICULARS

 

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Original o copia del contracte de leasing, rènting o lloguer del vehicle.
 • Original o copia de l’escriptura de compravenda en cas de ser propietari.
 • Original o copia del contracte de lloguer i padró en el cas que sigui llogater.

 

VEHICLES D’EMPRESA
(vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant).

 

 • NIF.
 • DNI, Passaport o NIE del conductor habitual del vehicle.
 • Permís de circulació.
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle (en cas de constar l’empresa, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on indiqui el nom del conductor habitual. Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

 

És indispensable no tenir cap deute pendent amb l’ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, tant de l’empresa com de la persona sol·licitant.

 

VEHICLES EN RÈGIM DE RÈNTING, LEASING O LLOGUER ESTABLE (més de 3 mesos) a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.

 

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Original o fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer.

 

És indispensable no tenir cap deute amb l’ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat.

 

SI NO ETS TITULAR DEL VEHICLE

 

 • Documentació anteriorment descrita.
 • Fotocopia DNI titular o CIF en cas d’empresa.
 • Autorització del titular del vehicle.
 • DNI persona qui recull la targeta.

TARGETA ZONA VERDA BARRI DE MAR

Quin és el teu carrer?

Adjuntar documentació.

Només formats pdf o jpg.
Mida màx. 2Mb / fitxer.
Màx. 6 fitxers.

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat