Transparència municipal

Informació sobre la societat

 

VNG aparcaments és una Societat Anònima Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’objecte social de construir, gestionar o explotar aparcaments en el subsòl i en superfície així com qualsevol activitat encaminada a la millora de la mobilitat, circulació, seguretat i disciplina viària i el transport.

 

Informació dels pressupostos dels ens municipals.

Composició de la Junta General

1. Organigrama

Organigrama de la societat municipal

2. Estatuts

3. Personal

Informació sobre el personal de la societat municipal.

4. Gestió Econòmica

5. Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració amb altres empreses, societats o entitats.