Transparència municipal

Informació sobre la societat

 

VNG aparcaments és una Societat Anònima Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’objecte social de construir, gestionar o explotar aparcaments en el subsòl i en superfície així com qualsevol activitat encaminada a la millora de la mobilitat, circulació, seguretat i disciplina viària i el transport.

 

Informació dels pressupostos dels ens municipals.

Composició de la Junta General