Preguntes Freqüents

ZONA BLAVA

Quines condicions s’han de complir per tenir dret a la tarifa reduïda?

El dret a la tarifa reduïda el tenen totes les persones titulars dels vehicles que paguen l’impost de circulació a Vilanova i la Geltrú i estan al corrent de pagament dels deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Quina documentació cal aportar?

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica del vehicle

(En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)

 

Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.

Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle

(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona).

(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

El dret a la tarifa reduïda té algun cost?

No.

Si el vehicle es de rènting o està a nom d’empresa tenen dret a la tarifa reduïda?

Sí, te dret ,si el vehicle paga l’impost de circulació a Vilanova i la Geltrú

La targeta de l’any anterior serveix mentre no m’arribi la de l’any en curs?

Si s’escau, s’informarà convenientment a cada parquímetre.

Les motos poden aparcar a les zones regulades?

No, no son vehicles autoritzats.

Quin és l’horari de pagament a les zones blaves?

CENTRE:

De dilluns a dissabtes: de 9 a 14 h i de 17 a 20:30 h
Diumenges i festius: lliures

 

PASSEIG MARÍTIM I DIC DE PONENT:

Del 16 de setembre al 15 de juny:
Caps de setmana i festius de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.

 

Del 16 de juny al 15 de setembre:
Tots els dies inclosos festius de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.

 

MERCAT DE MAR:

Des de L’1 de maig fins el 15 de setembre: tots els dies de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.

Del 16 de setembre al 30 d’abril: laborables de dilluns a dissabte de 9 a 14 h i de 17 a 20:30 h.

Diumenges i festius: lliures

 

PASSEIG DE RIBES ROGES

Des del 1 de maig fins el 15 de juny:
Caps de setmana i festius de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.

 

Del 16 de juny al 15 de setembre:
Tots els dies de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.

Com puc pagar una anul·lació al parquímetre?

Es pot pagar en efectiu o amb targeta bancària, seguint les instruccions al parquímetre.

Quan de temps disposo per fer el pagament d’una denúncia al parquímetre?

Es disposa d’una hora des de la hora que es formula la denúncia.

El tiquet és vàlid per a totes les zones blaves?

No, cada zona té la seva tarifa.

ZONA VERDA RIBES ROGES

Quines condicions s’han de complir per tenir dret a la tarifa de residents Ribes Roges?

   Residents zona verda Ribes Roges:

 

 • Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat econòmica degudament regularitzada a la zona descrita a continuació.
 • Que el vehicle sigui de titularitat pròpia.

 

Zona residents Ribes Roges: la darrera zona delimitada com a zona verda de Ribes Roges, el Passeig de Ribes Roges, el passeig de Salvador Espriu, la Plaça d’Adarró, la Rambla Lluís Companys, el carrer de la Boia, el carrer de l’Any dels Negats, el carrer de Pere Jacas, el carrer Meridional, la Plaça Josep Tarradellas, el Passeig del Carme, la Rambla de Joan Baptista Pirelli, la Plaça Mediterrània, la Plaça dels Boleranys, carrer de les Barques i carrer de Ferrer i Vidal.

 

Quina documentació cal aportar?

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer.

 

 1. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.
  Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle

 

(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona).

(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

 

 1. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. Documentació que cal aportar:
 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer.

 

(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la persona conductora habitual o primera conductora del vehicle).

 

 • No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament.

La tarifa de resident de Ribes Roges té algun cost?

No.

Es poden tenir tantes targetes com vehicles hi ha a la unitat familiar?

Es poden tenir tantes targetes hi hagin en la unitat familiar a nom del titular o de la persona empadronada en el domicili.

Si el vehicle es de rènting o està a nom d’empresa tenen dret a la tarifa de resident de Ribes Roges?

Sí, sempre que es justifiqui mitjançant informe d’empresa o assegurança del vehicle que es el conductor habitual.

Cal ser propietari del immoble o per padró també es té dret a la targeta resident de Ribes Roges?

Amb l’empadronament de la persona ja es té dret a la targeta de la zona verda.

La targeta de l’any anterior serveix mentre no m’arribi la de l’any en curs?

Si s’escau, s’informarà convenientment a cada parquímetre.

Puc anul·lar una denuncia a la oficina?

A les oficines no es poden anul·lar les denúncies. Han de fer una instància a la OAC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú si la denúncia no ha estat notificada o a la oficina de la Diputació de Barcelona si aquesta ha estat notificada.

 

Per qualsevol dubte ens pot fer arribar un correu al info@vng-aparcaments.cat.

Com puc treure un bono d’hores al parquímetre?

Han de seguir les instruccions que hi ha a cada parquímetre, el pagament es pot fer en efectiu o targeta bancària.

Puc fer servir el bonus d’hores per aparcar a la zona blava?

No. Aquest producte només és vàlid a la zona verda de Ribes Roges.

Com puc pagar una anul·lació al parquímetre?

Es pot pagar en efectiu o amb targeta bancària, seguint les instruccions al parquímetre.

Instruccions

Quan de temps disposo per fer el pagament d’una denúncia al parquímetre?

Es disposa d’una hora des de la hora que es formula la denúncia.

Delimitacions i diferències de les diferents Zones verdes?

ZONA VERDA BARRI DE MAR

Quines condicions s’han de complir per tenir dret a la tarifa de residents de barri de Mar?

   Residents zona verda Barri de Mar:

 

 • Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat econòmica degudament regularitzada a la zona descrita a continuació.
 • Que el vehicle sigui de titularitat pròpia.

 

Zona residents Barri de Mar: Rambla la Pau de vies en avall números imparells, carrer Magdalena Miró de vies en avall, carrer Llibertat de vies en avall, carrer Conxita Solé, carrer Immaculada Concepció, carrer del Gas, carrer Àncora, carrer de les Balears, carrer de Pere Riudor, carrer Carlets, carrer Canàries, carrer Boters, Passeig Marítim, carrer Fassína, carrer Martí Torrents, carrer Sínia de les Vaques, carrer Eugeni D’ors, Pujada del Far de St. Cristòfol, carrer dels Tres Llàmpec.

Quina documentació cal aportar?

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer.

 

 1. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle

(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona).

(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

 

 1. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.
  Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer.

(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la persona conductora habitual o primera conductora del vehicle).

 

 • No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament.

La tarifa de resident de barri de Mar té algun cost?

No.

Es poden tenir tantes targetes com vehicles hi ha a la unitat familiar?

Es poden tenir tantes targetes hi hagin en la unitat familiar a nom del titular o de la persona empadronada en el domicili.

Si el vehicle es de rènting o està a nom d’empresa tenen dret a la tarifa de resident de barri de Mar?

Sí, sempre que es justifiqui mitjançant informe d’empresa o assegurança del vehicle que es el conductor habitual.

Cal ser propietari del immoble o per padró també es té dret a la targeta resident de barri de Mar?

Amb l’empadronament de la persona ja es té dret a la targeta de la zona verda.

La targeta de l’any anterior serveix mentre no m’arribi la de l’any en curs?

No. Ha de tenir la vigència actual.

Si em denuncien puc pagar l’anul·lació de la denúncia?

Aquesta zona és exclusiva de residents del barri de Mar. Aquestes denúncies no són anul·lables.

 

Podeu fer efectiva la denúncia amb la reducció del 50%, en el termini de vint dies naturals a partir de la notificació pels següents mitjans:

 

 • Accedint al web orgt.cat/pagarmultes per descarregar el document de pagament.
 • Amb targeta de crèdit trucant al 93 202 98 05
 • Amb signatura electrònica a través de orgt.diba.cat
 • A través d’entitats financeres col·laboradores, amb el document que podreu demanar personalment a qualsevol de les oficines del Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Podeu consultar la relació a orgt.diba.cat)

Delimitacions i diferències de les diferents Zones verdes?

ZONA VERDA EL PRAT DE VILANOVA

Quines condicions s’han de complir per tenir dret a la tarifa de residents del Prat de Vilanova?

   Residents zona verda El Prat de Vilanova:

 

 • Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges als carrers compresos a la zona descrita a continuació.
 • Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat econòmica degudament regularitzada a la zona descrita a continuació.
 • Que el vehicle sigui de titularitat pròpia.

 

Zona residents El Prat de Vilanova: carrer del Prat, carrer Voramar, carrer del Joncar, carrer Xarxes, carrer de la Nansa, carrer Esculls, carrer de les Gavines, carrer de la Fitora, carrer Aiguamolls, carrer del Llagut, carrer de les Ones i carrer de les Dunes.

Quina documentació cal aportar?

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer.

 

 1. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant.
  Documentació que cal aportar:

 

 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit)
 • Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle

 

(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona).

(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari).

 

 1. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. Documentació que cal aportar:
 • DNI, Passaport o NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle
 • Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer.

 

(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la persona conductora habitual o primera conductora del vehicle).

 

 • No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament.

La tarifa de resident del Prat de Vilanova té algun cost?

No.

Es poden tenir tantes targetes com vehicles hi ha a la unitat familiar?

Es poden tenir tantes targetes hi hagin en la unitat familiar a nom del titular o de la persona empadronada en el domicili.

Si el vehicle es de rènting o està a nom d’empresa tenen dret a la tarifa de resident del Prat de Vilanova?

Sí, sempre que es justifiqui mitjançant informe d’empresa o assegurança del vehicle que es el conductor habitual.

Cal ser propietari del immoble o per padró també es té dret a la targeta resident del Prat de Vilanova?

Amb l’empadronament de la persona ja es té dret a la targeta de la zona verda.

La targeta de l’any anterior serveix mentre no m’arribi la de l’any en curs?

Si s’escau, s’informarà convenientment a cada parquímetre.

Puc anul·lar una denuncia a la oficina?

A les oficines no es poden anul·lar les denúncies. Han de fer una instància a la OAC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú si la denúncia no ha estat notificada o a la oficina de la Diputació de Barcelona si aquesta ha estat notificada.

 

Per qualsevol dubte ens pot fer arribar un correu al info@vng-aparcaments.cat.

Com puc treure un bono d’hores al parquímetre?

Han de seguir les instruccions que hi ha a cada parquímetre, el pagament es pot fer en efectiu o targeta bancària.

Puc fer servir el bonus d’hores per aparcar a la zona blava?

No. Aquest producte només és vàlid a la zona verda del Prat de Vilanova.

Com puc pagar una anul·lació al parquímetre?

Es pot pagar en efectiu o amb targeta bancària, seguint les instruccions al parquímetre.

Instruccions

Quan de temps disposo per fer el pagament d’una denúncia al parquímetre?

Es disposa d’una hora des de la hora que es formula la denúncia.

Delimitacions i diferències de les diferents Zones verdes?

APARCAMENTS

Quina alçada màxima tenen els aparcaments?

Hi ha indicadors a cada via entrada de cada aparcament

 

A l’aparcament Charlie Rivel i Peixateria l’alçada màxima és de 2,10 m.

A l’aparcament de Casernes l’alçada màxima és de 2,40 m.

Si sóc abonat tindré una plaça fixa adjudicada?

Els usuaris que contracten una plaça d’aparcament no tenen plaça fixa.  El que tenen assegurat es que sempre que arribin a l’aparcament tindran una plaça per estacionar.

Quins horaris tenen els aparcaments?

Estan oberts les 24 hores tots els dies de l’any.

Els aparcaments estan vigilats?

Tots els aparcaments disposen de personal i càmeres de vigilància.

La tarifa màxim diari com funciona?

La tarifa màxim diari, permet estacionar 24 hores seguides a l’aparcament, sense moure el vehicle de dintre de l’aparcament. Per poder fer efectiu el pagament s’han de dirigir  al caixer automàtic i pagar el tiquet, el qual aplicarà la tarifa corresponent.

Puc fer servir l’aparcament de Renfe?

Aquest aparcament únicament és per abonats de Renfe.  Per accedir a aquesta targeta has de ser usuari de l’abonament mensual o trimestral que ofereix Rodalies Renfe

Puc estacionar el patinet elèctric a la Cicloestació?

No.