Vehicles de renting i leasing no registrats a VNG

A partir del 2024 el control de l’estacionament regulat a Vilanova i la Geltrú ja no es farà a partir de l’adhesiu que es col·locava en el frontal del vehicle. Serà a través de la matricula que es verificarà el correcte estacionament dels cotxes a les zones reservades.

 

Quin cost té adquirir la targeta?

85,00 € anuals

 

Quina vigència té la targeta?

Fins el 31 de desembre de l’any en curs.

 

Els cost de la targeta es proporcional si no es compra per tot l’any?

No.

 

Qui te dret a l’obtenció d’aquesta targeta?

  • Persones físiques empadronades a Vilanova i la Geltrú.
  • Persones jurídiques amb domicili fiscal a Vilanova i la Geltrú.
  • No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de de dret públic o de dret privat, pendent amb l’ajuntament.
  • Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (anual) amb contracte a nom del sol·licitant.

 

Quina documentació cal aportar?

  • DNI, passaport o NIE.
  • Permís de circulació.
  • Fitxa tècnica del vehicle (en cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit).
  • Cas de vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant, també s’haurà d’acompanyar pòlissa vigent de l’assegurança on figuri la persona sol·licitant com a conductora habitual o primera conductora o, en cas de no constar ningú, declaració subscrita pel representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona; si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari.

 

Quins són els beneficis de la targeta reduïda?

Zones centre de la vila:

– Aparcar gratuïtament a les zones blaves del centre de la vila entre les 9.00 i les 9.30h i entre les 20.00 i les 20.30h.

 

Zones de la façana marítima:

– Gaudir d’una tarifa reduïda a la façana marítima (passeig de Ribes Roges, passeig del Carme, passeig Marítim, dic de Ponent, pujada del Far de Sant Cristòfol, carrer d’Eugeni d’Ors, carrer dels Tres Llampecs, carrer de Pere Jacas i carrer de l’any dels Negats), a l’àrea verda de Ribes Roges i en el Prat de Vilanova.

 

Aparcaments dissuasoris:

– Aparcar gratuïtament als aparcaments dissuasoris de zona blava dels Jutjats i de l’Hospital de Sant Antoni, situats a la ronda Ibèrica, s/n, i al carrer de la Masia d’en Cabanyes, s/n, respectivament.

– Gaudir d’una tarifa reduïda a l’aparcament dissuasori de l’avinguda de Cubelles.

 

Comú a totes les zones:

– Tenir aquesta targeta (acreditació) us dóna dret a adquirir una targeta d’aparcament a preu bonificat per aparcar a tota la façana marítima.

– Adquirir una targeta moneder amb un cost de 10€, amb saldo per valor de 16€ a totes les zones blaves.

 

On puc tramitar la targeta?

C/Havana, 20, baixos
De 9:30h a 14:00h de dilluns a divendres.

Plaça Charlie Rivel s/n
De dilluns a divendres.
Matins de 10:00h a 14.00h.
Tardes de 17.00h a 20.00h